måndag 5. juli 2010

Dagens blomst 5. juli: Engsoleie

Engsoleie Ranunculus acris
Smørblomst, som den også vert kalla, er Noregs mest vanlege blomst.  Den er giftig når den er frisk, men tørka til høy kan dyra ete den.

1 kommentar:

Besta sa...

Engsoleia er grei nok, men slektningen, krypsoleia, er noko av det verste ugras du kan tenkje deg.Pappa sa alltid at eg aldri måtte ete gule blomster, for dei var giftige. Kor vidt det stemmer, veit eg ikkje, men det seier noko om min appetitt når han måtte åtvare meg.