torsdag 29. juli 2010

Bok 35: Nesten død mann


Dette er den første boka eg har lese av denne forfattaren.  Det er den niande boka med same krimhelt. 

Mine "bange anelsar" vart bekrefta.  Begynner ein å lese midt i ein serie, kan det bli vanskeleg å henge med.  Hadde ein kjendt helten og familiehistoria hans, hadde det vorte færre personar å halde greie på.

Hendingar i notid og fortid som har forbindelsar med kvarndre, er ikkje ukjendt i kriminallitteraturen.  Men eg meiner det må vere eit minstekrav at ein kan tru på historia.  I denne boka synest eg ikkje forfattaren lykkast med å gjere den truverdig.

Skal eg gje noko pluss, må det vere til språket.  Her er mange ironiske og artige formuleringar.

Eit uttrykk eg reagerte på var denne indianarsommaren han stadig kom tilbake til.  Eg trudde Indian summer skulle omsetjast med indisk sommar. Så lærte eg noko nytt.  Dette kan de lese meir om her.

Ingen kommentarer: