fredag 16. april 2010

Rettepause

Når ein norsklærar skal ta seg ein pause mellom 50 tentamensstilar, kjem det eit gratis magasin  i postkassa.  Men vert det pause eller vert han/ho sitjande med pennen i handa?
Dette Bymagasinet er reklamefinansiert.  Innimellom reklamen finn ein nokre originale artiklar, men også stoff som er tydeleg innkjøpt t.d. ein artikkel om Roma.  Bladet er påkosta kulørt papir.  I neste utgåve håper eg dei tek seg råd til ein korrekturlesar. 

Ingen kommentarer: