fredag 23. april 2010

Grovbrød - eit undervisningsopplegg

På denne tida av året lagar vi grovbrød på skulekjøkenet.  Elevane lagar si eiga oppskrift og dekorerer sin eigen brødpose.  På baksida av posen skal der vere produktinformasjon. 

Første delen av oppskrifta er felles.  Eg vil sjølvsagt vere sikker på at alle brøda skal bli vellykka.

Grovbrød
3 dl vatn
1/2 pk gjær
2 ms olje
3/4 ts salt

125-250 g kveitemjøl
+ grove mjølsortar
tilsaman 500 g mjøl

Til inspirasjon viser eg mange brødposar.  Min eigen er enkel, seier eg, de greier betre!  Elles viser eg ulike sammalne mjøltypar, gryn og frø og snakkar om eigenskapane deira.  Elevane kastar seg over denne oppgåva.  Eg ser mykje skaparglede.
Dette er baksida av ein av dagens brødposar.  Brødmerke, grovprosent, ingrediensar etter rekkjefølgje og vekta må vere oppgitt.  Framsida er opp til eigen fantasi.

Ein biverknad håper eg vert at dei ser på informasjonen brødposane når dei kjøper brød.  Eg heng ut desse brøda for "Kids" som har ein grovprosent som nærmar seg loff.  Små born treng meir jern og dermed grovare brød enn vaksne.  Brødet eg kjøpte i dag er 100 % grovt.

Ingen kommentarer: