måndag 8. mars 2010

Gje dei som fortent!

Denne veka står det "Rettferdig handel" på timeplanen.  I dag slo det meg at dette er eit tema som høver godt på kvinnedagen.   I Norge har vi råd til å betale litt ekstra for kakao og andre typiske U-landsprodukt, slik at dei fattige kan leve av løna si.

2 kommentarer:

Besta sa...

Eg er i prinsippet samd med deg. Men kva gjer eg når eg er på butikken? Kjøper eg Fair Trade kaffi t.d. når den ikkje er så god som den andre og i tillegg dyrare?Saka er at vi skulle betale rettferdig pris for ALLE varer, det er så altfor lett å velje det billegaste.

solveig sa...

Eg kjøper pulverkaffi, kakao og sjokoladepulver. Det er dyrare enn nesquick og vanleg kakao, men ikkje det eg brukar mest av. Eg og er sær på kaffi, vil helst ha han mørkbrend.
Men som du seier, bør det ikkje vere opp til forbrukaren eigentleg.