måndag 8. mars 2010

Feiring av kvinnedagen 2010

No er eg heime att frå 8.mars arrangement i Ulsteinvik.  Det var Arbeidarpartiet som arrangerte. 

Talaren, Else May Botnen, hadde fått spysykja, og talen hennar vart lesen opp av ei anna.  Elles var feiringa tradisjonell.  Eit artig innslag var tre utanlandske damer som hadde fått i oppgåve å sjå den norske kvinna utanfrå.  Eg trur ikkje ho forstod kvifor folk flira når ho la ut om at dei ikkje berre jobba inne, men slo plen og moka snø.

I den avsluttande apellen, som Renathe Rossi-Kaldhol heldt, vart det tatt mange døme frå sporten, og ikkje minst pressa si dekning av ulike arrangement.  Romøren let seg bruke av dei som ikkje ville godta ein demokratisk prosess.  Dette har vorte rikeleg debattert i ulike media i dag.  Sjølv må eg berre få skyte inn at eg hadde stor sans for kanossagangen han gjekk søndag, i barneskirennet.

Tradisjonen tru delte dei ut kvinneprisen.  Den kan de lese om i Vikebladet.

Ingen kommentarer: