onsdag 10. november 2010

Skulerestaurant

denne skulen får elevane servert varm lunsj kvar dag.  Dei fekk servert fisk to gongar i veka.  Sjekk denne retten. Det kostar mindre enn kva ein får i barnetrygd for eit barn kvar månad.  Ein kan diskutere fram og tilbake fordelar og ulemper med "gratis" skulemåltid.  Eg beit meg merke i ei erfaring, den same som vi gjorde oss den tida vi betalte for skulefrukt, nemleg at ungane ville ha meir av denne maten heime.

Ingen kommentarer: