fredag 11. juni 2010

Hareid by night

Då er eg nedkomen etter ein fantastisk tur på fjellet.  Eg gjekk saman med blide elevar i baktroppen opp.  Nedatt gjekk eg saman med nokre elevar som av ulike grunnar ikkje skulle overnatte. Rundt midnatt kom det litt varmt sommarregn, men elles har det vore varmt og fint.