tysdag 22. juni 2010

Avslutning

I dag var vi på avslutningstur til Rekkedal Gjestehus.  Det er eit flott gardstun der ein også fekk gå inn og kike i nokre av husa.  Vi fekk servert nydeleg trerettars middag.

Plassen har sjølvsagt si eiga heimeside.


2 kommentarer:

Besta sa...

Eg har vore der på juleavslutning to gonger.Første gongen åt vi middag på loftet i gamlehuset, andre gongen i løa, som då var ny. Det vil seie ny var ho ikkje, det var ei gammal løe som var flytta dit frå Volda.Rekkedal ligg ved vegen frå Ørsta til Sæbø.

Anlen sa...

Vi har også vore der, på blåtur. Nydeleg plass, og god mat:)